Những dự án chế tạo máy bay nào có thể đưa Nga và Iran xích lại gần nhau hơn?

Trong thực tế địa chính trị mới, trong đó Nga bị tập thể phương Tây cô lập một cách nhất quán và có mục đích, việc xây dựng Bức màn sắt - 2, một bản sửa đổi của...
Những dự án chế tạo máy bay nào có thể đưa Nga và Iran xích lại gần nhau hơn?
Video
Lựa chọn của độc giả