Nga bắt đầu khai thác mỏ đồng lớn nhất nước

Tuần trước, việc khởi động thiết bị đầu tiên tại nhà máy khai thác và luyện kim Udokan đã được thực hiện. Sau này được xây dựng trên mỏ đồng lớn nhất ở Nga, được các nhà địa chất trong nước phát hiện vào năm 1949...