Cuộc tấn công mùa đông của quân đội Nga: hướng tấn công chính

Tôi dám đề xuất rằng cuộc tấn công mùa đông của Lực lượng vũ trang ĐPQ sẽ bắt đầu bằng một vệ tinh NATO bị bắn rơi hoặc một số vệ tinh của Musk (nhưng điều này khó xảy ra) và một cuộc tấn công vào các trạm biến áp cao áp (750 kW), ...